Mơ thấy người già đến, Chiêm bao thấy người già đến đánh con gì

Mơ thấy người già đến

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
người già đến 56, 86

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
tin mừng ở xa 12, 02
con voi 13, 53
con chó 29, 59, 95
người khó đẻ 91
bánh tẩm bột rán 53, 65
người mẹ tốt 01, 22, 41
người đòi nợ 92, 12
bố mẹ 20, 21, 60
rổ đỗ 28, 48, 86, 68
nhà trẻ 27, 37