Mơ thấy người già đến, Chiêm bao thấy người già đến đánh con gì

Mơ thấy người già đến

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
người già đến 56, 86

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
ông tái 40, 45, 80, 85
vượng 04
két xăng 64, 74
sinh lí hai người 02, 22
chỗ kín đàn ông 01, 21
gà con 07, 08
can trăn trườn người 86, 87
chèo nóc nhà 48, 98
heo đẻ 38, 49
chửi chồng 07, 57, 17