Mơ thấy người già đến, Chiêm bao thấy người già đến đánh con gì

Mơ thấy người già đến

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
người già đến 56, 86

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
hồn quỷ 95, 48
tắm chó 11, 61, 16
quái vật 30, 39, 17
Nhiều người chết 90,20
chim ỉa vào người 27
bướm 23
xe lửa gặp ba li e 69, 75
bó mặc 01, 10, 11, 16
tủ sách 37, 75
xung phong 92, 94