Mơ thấy người già đến, Chiêm bao thấy người già đến đánh con gì

Mơ thấy người già đến

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
người già đến 56, 86

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
ngủ với gái 21, 61, 28, 75, 57
vay tiền 06, 86
cái muôi 00, 75
ma hiện hình 02, 37
mẹ bế con trai 20, 60, 21
một mình trong quán 79
bắt cá ở suối 45, 54
gà chết 28, 36
xem phim 14, 61, 90, 78
nước lụt 67, 68