Mơ thấy người già đến, Chiêm bao thấy người già đến đánh con gì

Mơ thấy người già đến

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
người già đến 56, 86

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
cái chậu 94, 32
nam đi xe máy 88, 38
tàn sát 05, 59
dây chuyền vàng 08, 80
con dòi 57
đàn trâu 31, 51
chợ 25, 52
xa nhà 44, 65, 85
đánh nhau có vũ khí 03, 75
rắn cắn gót chân 57