Mơ thấy người già đến, Chiêm bao thấy người già đến đánh con gì

Mơ thấy người già đến

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
người già đến 56, 86

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
xe máy đèo hàng 09, 90
đi lễ 12, 21
cúng tổ tiên 40, 46
mơ thấy bà 42, 27, 51
con dòi 57
vợ biến thành mèo 54
gà chết 28, 36
bắn cung tên 77, 72
thần tài 36, 39, 79, 10
gặp người nhà 70, 75, 78