Mơ thấy người già đến, Chiêm bao thấy người già đến đánh con gì

Mơ thấy người già đến

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
người già đến 56, 86

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
con dế 33, 45, 99
mưa bão 29, 69
hòm đạn 90, 95, 59
tình tứ nói chuyện 34
bánh ngọt 52, 02
uống sữa 45, 62
than thở 90, 95
cười với phụ nữ 07, 09
mũ phớt 01, 02
đám tang 34, 35, 36