Mơ thấy người già đến, Chiêm bao thấy người già đến đánh con gì

Mơ thấy người già đến

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
người già đến 56, 86

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
máu kinh nguyệt 16, 69, 64
khăn nhung 78
bị tấn công 02, 05
cái nhìn tốt 27, 72
bà già trẻ em 14, 41
cái muôi 00, 75
pháp sư 09, 29, 35, 96
thaất vọng 12, 71, 64
vàng mã 66, 86
đám tang 34, 35, 36