Mơ thấy người già đến, Chiêm bao thấy người già đến đánh con gì

Mơ thấy người già đến

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
người già đến 56, 86

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
hai người khiêng quan tài 69
mẹ đỡ đầu 26, 76, 67
hãm hại 84
con nhện 33, 73
con dế 33, 45, 99
thiên tài 49, 79, 29
chứa bạc 52, 57, 63
người rủ đánh bạc 71
trời sao lác đác 31, 49
tiết canh lợn 83, 38