Mơ thấy người đẻ khó, Chiêm bao thấy người đẻ khó đánh con gì

Mơ thấy người đẻ khó

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
người đẻ khó 91

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
cắt tóc nữ 57, 85
dầu hỏa 71, 16, 61
bao diêm 65
cứt 31, 36, 63
rắn vào nhà 22, 26, 30
đánh chết rắn 25
cánh cửa mới đóng 42, 43, 52
đồng hồ đeo tay 58, 95
đói 13, 93, 59
chuồng xí 39, 67