Mơ thấy người, Chiêm bao thấy người đánh con gì

Mơ thấy người

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
người 01

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
chia ly 52, 57, 72
xây nhà dỡ đi 08, 10
củ su hào 00, 01, 06
lá vàng 84, 48
chăn gối 46, 47, 70
vàng ngọc 03, 63, 83
mình giết người 47, 83
thấy người mua 68
ăn củ đậu 38, 39
mất ví 67