Mơ thấy người, Chiêm bao thấy người đánh con gì

Mơ thấy người

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
người 01

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
cái tẩu 26, 75, 21
chứa bạc 52, 57, 63
đẻ ra cá 00, 01, 99, 94
Nhà 99,25
leo trèo bờ suối 89
gặp bạn trai 04, 37, 38
thấy người còn trẻ 64, 78
đấu võ 38, 39, 84
dắt bò 02, 28
dao xây 16, 61