Mơ thấy người, Chiêm bao thấy người đánh con gì

Mơ thấy người

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
người 01

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
viên đá nhỏ 00, 05, 38
nhà bằng bạc 02
đi tắm 39
được của 53, 78, 80
sập nhà 30, 86
cây có nhiều quả 36, 49, 73
màu đỏ 26, 68, 82
khâu vá 36
lúa gạo 08, 80
không mặc quần áo 18, 81, 48, 84