Mơ thấy người bệnh, Chiêm bao thấy người bệnh đánh con gì

Mơ thấy người bệnh

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
người bệnh 58, 85, 80

Giải mã giấc mơ thấy người bệnh

Mơ thấy người bệnh vùng dậy là sắp có chết chóc.

Mơ thấy người bệnh ca hát là điềm dữ đáng ngại.

Bạn nên đánh đề con 58, 85, 80, nếu bạn mơ thấy người bệnh.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
đánh cướp 08, 84
bị vây đuổi 38, 83
nhà ngói đỏ 84, 92
bị rượt đuổi 38, 58
người mình thích 46, 47, 87
gặp cây đa 09, 05, 12
bảo vật 06, 31, 13, 60, 48, 86
bà già trẻ em 14, 41
nhìn thấy máu người chảy 09, 54
sửa nhà 24, 26