Mơ thấy người bệnh, Chiêm bao thấy người bệnh đánh con gì

Mơ thấy người bệnh

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
người bệnh 58, 85, 80

Giải mã giấc mơ thấy người bệnh

Mơ thấy người bệnh vùng dậy là sắp có chết chóc.

Mơ thấy người bệnh ca hát là điềm dữ đáng ngại.

Bạn nên đánh đề con 58, 85, 80, nếu bạn mơ thấy người bệnh.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
nghèo khổ 19, 14
chó 11, 61, 16 30
cây to 33, 38, 61, 76
nhẫn ngọc 37, 73
được thưởng 82, 62
chén to 94, 95
cái ghế 49, 68
hàng đổ 37
đàn bà 81, 11, 51
tinh trùng 07, 65, 88