Mơ thấy người bệnh, Chiêm bao thấy người bệnh đánh con gì

Mơ thấy người bệnh

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
người bệnh 58, 85, 80

Giải mã giấc mơ thấy người bệnh

Mơ thấy người bệnh vùng dậy là sắp có chết chóc.

Mơ thấy người bệnh ca hát là điềm dữ đáng ngại.

Bạn nên đánh đề con 58, 85, 80, nếu bạn mơ thấy người bệnh.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
rùa 27, 67
buồng cau 71, 17
vàng ngọc 03, 63, 83
nhà bé nhỏ 52, 61
gái đẹp 38, 83
dắt xe xuống dốc 47
Trang điểm 04,53
đồi núi 68, 86, 81
rắn màu đen 32, 72
xa nhà 44, 65, 85