Mơ thấy người bệnh, Chiêm bao thấy người bệnh đánh con gì

Mơ thấy người bệnh

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
người bệnh 58, 85, 80

Giải mã giấc mơ thấy người bệnh

Mơ thấy người bệnh vùng dậy là sắp có chết chóc.

Mơ thấy người bệnh ca hát là điềm dữ đáng ngại.

Bạn nên đánh đề con 58, 85, 80, nếu bạn mơ thấy người bệnh.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
thấy người bị ám sát 22, 37
hàng đổ 37
bếp lò 43, 63, 83
màu trắng 02
trời mưa 29, 92
cổng chào 20, 40, 80
bốn người khiêng quan tài 43, 44, 45
đàn bà đẻ 34, 36, 46, 90
đua xích lô 26, 36
cái chum 75, 35