Mơ thấy ngồi gãi chấy, Chiêm bao thấy ngồi gãi chấy đánh con gì

Mơ thấy ngồi gãi chấy

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
ngồi gãi chấy 14, 15, 16

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
con sáo 94
nhà ở bình thường 26, 66, 86, 96
động chạm của quý của đàn bà 65, 63
buồn phiền 42, 32
đi đái dắt 98, 99
con rết 00, 08, 20
cha mẹ chết 83, 75, 62, 68, 80, 24, 26
sinh lí hai người 02, 22
hai quan tài 26, 16, 36
đôi giầy ba ta 02, 03