Mơ thấy ngồi gãi chấy, Chiêm bao thấy ngồi gãi chấy đánh con gì

Mơ thấy ngồi gãi chấy

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
ngồi gãi chấy 14, 15, 16

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
người xa về 45, 57, 32
Cái nhà 01, 26, 73, 14
rùa 87,56
bến xe 58, 98
tình bạn xung yếu 06, 62
bị người thân từ bỏ 14, 74
con tin 85, 97
buồn phiền 42, 32
ăn khoai 75, 85, 58
dao 36, 76