Mơ thấy ngồi gãi chấy, Chiêm bao thấy ngồi gãi chấy đánh con gì

Mơ thấy ngồi gãi chấy

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
ngồi gãi chấy 14, 15, 16

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
khăn màu hồng 04, 24
con gái mình chết 35
phu hồ 03, 08, 83
thấy người đốt làng 16, 21, 28
thợ xây 78, 87, 73
con nai 34, 48
bị giật đồng hồ 06, 41
yêu 75, 70
cháy đồ điện 77, 78, 79
quan tài bôc khói 62, 63