Mơ thấy nghèo khổ, Chiêm bao thấy nghèo khổ đánh con gì

Mơ thấy nghèo khổ

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
nghèo khổ 19, 14

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
buộc mắc dây 41, 46
cây có nhiều quả 36, 49, 73
ăn tôm 83, 89
thấy người mua 68
cháy đống rơm 17, 71, 27, 72
lái xe 08, 63, 64
máu chảy nhiều 84, 86, 38
đá lửa 06, 02, 52
gặp người thân 70, 75, 78
người đẻ 49, 54