Mơ thấy ném, Chiêm bao thấy ném đánh con gì

Mơ thấy ném

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
ném 05, 65, 85

Giải mã giấc mơ thấy ném

- Mơ thấy có người ném đá trên đất là điềm báo của đi thay người.

 

- Mơ thấy ném bánh đi, nên đề phòng mất cắp hoặc đánh rơi đồ vật

 

- Thấy mình xé bao thư ném đi là hôn nhân sắp thành tựu.

 

- Thấy ném tờ báo đi là điềm sắp mang tai tiếng.

Bạn nên đánh đề con 05, 65, 85, nếu bạn gặp giấc mơ này

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
mũi khoan 34, 54, 74
quả na 13, 14
vào vườn 09, 90
cái dấu 25, 75
khâu vá 36
đánh nhau đổ máu 00, 31, 34, 75
rắn rết 00, 02, 28, 40, 82
buông chuối 70, 72
đàn ông 81, 11, 51
ảnh bà cụ 54, 59