Mơ thấy nằm đất, Chiêm bao thấy nằm đất đánh con gì

Mơ thấy nằm đất

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
nằm đất 92

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
phật 57, 75,51,01
kiến cắn 29
quần áo vá nhiều 01, 11
nói chuyện với bố 51, 56
nhặt được vàng 00, 01, 10
bắn bị thương 48
bật lửa 07, 70, 75
anh em gặp nhau 01
cha chết 05,72
mầu vàng 10