Mơ thấy mũi dao, Chiêm bao thấy mũi dao đánh con gì

Mơ thấy mũi dao

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
mũi dao 36, 76

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
chém chuột 92
gà thịt rồi 28, 36
nói tục 41, 91, 46
đẻ ra mèo 01, 23, 62
đồng hồ đeo tay 58, 95
con chó nhật 76
làm cổng 56
cảnh buồn 46
ông chủ 21, 26, 22, 27
xôi 23, 45