Mơ thấy mũi dao, Chiêm bao thấy mũi dao đánh con gì

Mơ thấy mũi dao

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
mũi dao 36, 76

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
đi ỉa 89, 98
dọn nhà vệ sinh 26, 62
nhà bằng bạc 02
bữa ăn một mình 74, 31, 84, 14, 16
ông tái 40, 45, 80, 85
thu 08
Trứng 80,93
Bọ cạp 39,20
sửa nhà 24, 26
xe máy 42, 47, 72