Mơ thấy mũi dao, Chiêm bao thấy mũi dao đánh con gì

Mơ thấy mũi dao

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
mũi dao 36, 76

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
đánh vợ 51, 52, 53
sổ điểm 30, 35
mặc nhiều quần áo 79
cho tiền người khác 63, 72
cối giã cua 92, 87
quả 26, 60
cá sấu 89, 58
bố mẹ 20, 21, 60
cái nhìn tốt 27, 72
bà vãi 36, 76