Mơ thấy mũi dao, Chiêm bao thấy mũi dao đánh con gì

Mơ thấy mũi dao

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
mũi dao 36, 76

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
tình tứ 64, 74, 84
trúng lô tô 86
tham ăn 69, 48
ong mật 16, 56, 96
Nói chuyện với người đã chết 75, 76, 90, 92
ngủ với người lạ 01, 10
bánh dày 85
bị bỏng vào đùi 17, 71
rắn đất 38, 78
uống mật ong 16, 56, 96