Mơ thấy mũi dao, Chiêm bao thấy mũi dao đánh con gì

Mơ thấy mũi dao

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
mũi dao 36, 76

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
con dòi 57
quả đu đủ 58, 98
đền cổ 46, 66
bữa ăn một mình 74, 31, 84, 14, 16
thấy người chết 26, 65
nếm đồ ngọt 34, 39
khí giới 70
khăn màu hồng 04, 24
dao 36, 76
đánh nhau bằng kiếm 60, 61