Mơ thấy mũi dao, Chiêm bao thấy mũi dao đánh con gì

Mơ thấy mũi dao

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
mũi dao 36, 76

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
bộ mặt buồn 51, 56
sông ngòi 42
đại 08
bà chúa 25, 50, 68, 80, 98
tiền xu 01, 01
cuốc xẻng 65, 54
heo rừng 78
đá quý 46, 69
củ cà rốt 01, 51
Người thân chết 84,48