Mơ thấy mũi dao, Chiêm bao thấy mũi dao đánh con gì

Mơ thấy mũi dao

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
mũi dao 36, 76

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
ăn hàng 03,04, 52, 19
tai nạn 00, 07, 70, 46
mặc nhiều quần áo 79
cái nhìn hẹp hòi 72, 27
chai lọ 34, 50
con trai cho vàng 43
lá thư 75, 76, 83
cãi nhau 36, 37, 68
cát 36, 63
ông già cho quà 75