Mơ thấy miệng, Chiêm bao thấy miệng đánh con gì

Mơ thấy miệng

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
miệng 18, 81, 85

Giải mã giấc mơ thấy miệng

- Chiêm bao thấy miệng xinh xắn là điềm được người đẹp yêu mến.

- Thấy miệng mở ra là giàu, ngậm lại là hao tài.

- Miệng to hơn ngày thường là có tin thật vui.

- Miệng nhỏ hơn ngày thường là gia đình bẩn chật.

Nếu bạn gặp giấc mơ thấy miệng, bạn nên đánh đề con 18, 81, 85

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
người chết 26,76,75
thiên đường 37, 77, 78
bãi tha ma 78, 87
đỉa cắn 58
mình đi ăn trộm 01, 90, 05, 45, 85
hầm tối tăm 87, 82, 72
đền cổ 46, 66
rồng bay 26, 62
người trèo cây ngã 33
đi lang thang 92, 29