Mơ thấy con dế, Chiêm bao thấy con dế đánh con gì

Mơ thấy con dế

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
con dế 33, 45, 99

Giải mã giấc mơ thấy con dế

- Chiêm bao thấy bắt dế là gia đình yên vui.

- Mơ thấy dế đáp vào mình là hạnh phúc gần kề.

- Mơ thấy dế chui xuống hang là có tài lộc.

- Mơ thấy dế đá nhau là kẻ muốn hại mình đã bị kẻ khác trừng trị.

Bộ số tương ứng cho giấc mơ thấy con dế là: 33, 45, 99

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
đàn bà chửa 10, 82
may vá 79, 98, 25
con chuột nhà 17, 49
người khó đẻ 91
em 09
đi làm 01, 21, 26
cha mẹ chết 83, 75, 62, 68, 80, 24, 26
đôi dép 33, 81
hiện rõ hình 96, 46
trèo tường 56