Mơ thấy con dế, Chiêm bao thấy con dế đánh con gì

Mơ thấy con dế

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
con dế 33, 45, 99

Giải mã giấc mơ thấy con dế

- Chiêm bao thấy bắt dế là gia đình yên vui.

- Mơ thấy dế đáp vào mình là hạnh phúc gần kề.

- Mơ thấy dế chui xuống hang là có tài lộc.

- Mơ thấy dế đá nhau là kẻ muốn hại mình đã bị kẻ khác trừng trị.

Bộ số tương ứng cho giấc mơ thấy con dế là: 33, 45, 99

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
đi ỉa gặp người 67, 76
Xác chết nhiều 07, 38, 78
đánh nhau, đánh lộn 07, 17, 27, 37, 67
căn buồng bình thường 20, 21, 40, 60
sụt lở 09, 13
đàn trâu 31, 51
cơ may 79, 38
thanh sắt 19, 09
nhà mát 32, 23
ngã 66, 61, 16