Mơ thấy con dế, Chiêm bao thấy con dế đánh con gì

Mơ thấy con dế

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
con dế 33, 45, 99

Giải mã giấc mơ thấy con dế

- Chiêm bao thấy bắt dế là gia đình yên vui.

- Mơ thấy dế đáp vào mình là hạnh phúc gần kề.

- Mơ thấy dế chui xuống hang là có tài lộc.

- Mơ thấy dế đá nhau là kẻ muốn hại mình đã bị kẻ khác trừng trị.

Bộ số tương ứng cho giấc mơ thấy con dế là: 33, 45, 99

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
mơ trẻ con chết 46
phụ lòng 18, 28, 78
người tây 13, 43, 93, 98
bàn thờ bị đổ 05, 55
hương cháy 07, 20, 70, 57
tập võ 70, 72
bằng lòng đồng ý 52, 32
cá chuồn 54, 48
cho tiền người khác 63, 72
bị tấn công 02, 05