Mơ thấy con dế, Chiêm bao thấy con dế đánh con gì

Mơ thấy con dế

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
con dế 33, 45, 99

Giải mã giấc mơ thấy con dế

- Chiêm bao thấy bắt dế là gia đình yên vui.

- Mơ thấy dế đáp vào mình là hạnh phúc gần kề.

- Mơ thấy dế chui xuống hang là có tài lộc.

- Mơ thấy dế đá nhau là kẻ muốn hại mình đã bị kẻ khác trừng trị.

Bộ số tương ứng cho giấc mơ thấy con dế là: 33, 45, 99

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
con cọp 78
người đòi nợ 92, 12
lấy đàn bà điên 83
rụng một chiếc răng 31
lá rụng 51, 59
sang nhà láng giềng 42, 43, 64
bông hoa 85, 65, 79, 61
khỏa thân 18, 81, 84, 48
sư sãi 76, 46
đàn lợn 38, 49