Mơ thấy con dế, Chiêm bao thấy con dế đánh con gì

Mơ thấy con dế

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
con dế 33, 45, 99

Giải mã giấc mơ thấy con dế

- Chiêm bao thấy bắt dế là gia đình yên vui.

- Mơ thấy dế đáp vào mình là hạnh phúc gần kề.

- Mơ thấy dế chui xuống hang là có tài lộc.

- Mơ thấy dế đá nhau là kẻ muốn hại mình đã bị kẻ khác trừng trị.

Bộ số tương ứng cho giấc mơ thấy con dế là: 33, 45, 99

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
đàn heo con 38, 49
quạt trần 82
mẹ con 63, 20
lợn quay 02, 04
sửa lại hố xí 79, 70
cắt tóc nam 14, 54, 65, 45
bộ mặt buồn 51, 56
sinh lí hai người 02, 22
cổng trào 40, 80, 20
cây có nhiều quả 36, 49, 73