Mơ thấy rắn vào nhà, Chiêm bao thấy rắn vào nhà đánh con gì

Mơ thấy rắn vào nhà

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
rắn vào nhà 22, 26, 30

Giải mã giấc mơ thấy rắn vào nhà

- Mơ thấy rắn bò vào nhà: Báo hiệu sắp nhặt được của rơi.

 
- Mơ thấy rắn vào bếp: Sắp có người quyền tước đến chơi nhà.
 
Nếu bạn mơ thấy rắn vào nhà, bạn nên đánh đề con 22, 26, 30

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
Có bầu 85,37
đánh nhau ném lựu đạn 67
con mọt 05, 39
rắn xanh lục 64,27,75
gội đầu 39, 83, 93
cánh tay 85, 67
đi xa đánh nhau 93, 39
cái miếu 63, 68
đi xem bói 78
nước lũ lụt 67, 68