Mơ thấy mặt nạ, Chiêm bao thấy mặt nạ đánh con gì

Mơ thấy mặt nạ

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
mặt nạ 30, 35, 32

Giải mã giấc mơ thấy mặt nạ

- Chiêm bao thấy mình mang mặt nạ là có việc toan tính bất lương nhưng không thành.

- Thấy người khác mang mặt nạ là có kẻ lừa gạt.

Mơ thấy mặt nạ, bạn nên đánh đề con 30, 35, 32

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
mồ mả 36, 76
ăn uống 83, 87
cổng chào 20, 40, 80
ăn thịt người 83, 85
nhà xe 65, 66, 67
gà thịt rồi 28, 36
rắn xanh lục 64,27,75
rùa 27, 67
người mình yêu 46, 47, 87
sư tử 05, 45, 25