Mơ thấy mắc điện trên cột, Chiêm bao thấy mắc điện trên cột đánh con gì

Mơ thấy mắc điện trên cột

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
mắc điện trên cột 07, 70

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
con ngựa 12, 52, 72
mỏ vàng dưới sông 88, 89
hà mã 56
bụi cây 56, 65
hai bàn thờ 46, 96, 91
rắn xanh lục 64,27,75
ngựa bay 77
say rượu 35, 45, 90
rụng tóc 82, 83, 85
Xác chết nhiều 07, 38, 78