Mơ thấy lợn quay, Chiêm bao thấy lợn quay đánh con gì

Mơ thấy lợn quay

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
lợn quay 02, 04

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
trộm cắp 05, 45, 85
giò 78, 84, 89
nhiều ghế 44, 84
người mù 82, 62
chim 02,22,32
Nhà cửa, xóm làng, rơm rạ, lửa cháy 23, 67
quả quất 30, 70
rắn xanh lục 64,27,75
quả dừa 09, 50, 70
xe đạp bị hỏng 15