Mơ thấy lợn quay, Chiêm bao thấy lợn quay đánh con gì

Mơ thấy lợn quay

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
lợn quay 02, 04

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
đánh nhau đổ máu 00, 31, 34, 75
câu cá rô 76, 87
nhà to 51, 89
nhà trong rừng 02, 18, 51
cúng tổ tiên 40, 46
đàn trâu 31, 51
sư tử 05, 45, 25
đỉa cắn 58
con ếch con 28, 43
sao 05