Mơ thấy lợn quay, Chiêm bao thấy lợn quay đánh con gì

Mơ thấy lợn quay

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
lợn quay 02, 04

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
chó đẻ 09, 90, 91, 96, 16
nếm đồ ngọt 34, 39
bát ngọc 30, 70
bát đĩa 85, 87
quyển vở 18, 19
miệng 18, 81, 85
ngũ hương 28, 92
ngựa bay 77
còng số 8 84
cưỡi ngựa 41