Mơ thấy lợn quay, Chiêm bao thấy lợn quay đánh con gì

Mơ thấy lợn quay

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
lợn quay 02, 04

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
nằm đất 92
ngã 66, 61, 16
bị bỏng vào tay 17, 21
quái vật 30, 39, 17
bát 31, 38
người mình yêu 46, 47, 87
cái miệng 78
kẻ chân châu 13, 31, 60
rắn chết 32,42,72
quả xoài 26, 60