Mơ thấy làm cổng, Chiêm bao thấy làm cổng đánh con gì

Mơ thấy làm cổng

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
làm cổng 56

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
dao xây 16, 61
thấy người mua 68
cây to 33, 38, 61, 76
từ giã 31, 32, 87
bị phạt 51, 56
đi xa về 37, 57, 42
may quần áo mới 54
áo tây 00,04
gặp đàn ông 26, 27
đào móng nhà 74, 47