Mơ thấy làm cổng, Chiêm bao thấy làm cổng đánh con gì

Mơ thấy làm cổng

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
làm cổng 56

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
đi ỉa đông người 08, 09
mất xe tìm thấy 28, 82, 92
than thở 90, 95
chơi cờ tướng 31, 13
sửa nhà 24, 26
đỉa cắn 58
đèn thần 07, 57, 75
giò 78, 84, 89
xe máy 42, 47, 72
xe ô tô 08, 80, 85