Mơ thấy làm cổng, Chiêm bao thấy làm cổng đánh con gì

Mơ thấy làm cổng

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
làm cổng 56

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
sang nhà láng giềng 42, 43, 64
nhà to 51, 89
uống máu 19, 64, 69
rắn xanh lục 64,27,75
cái miếu 63, 68
chửi chồng 07, 57, 17
mơ trẻ con chết 46
bố mẹ 20, 21, 60
chuột bạch 02, 20
heo đẻ 38, 49