Mơ thấy làm cổng, Chiêm bao thấy làm cổng đánh con gì

Mơ thấy làm cổng

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
làm cổng 56

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
tình báo 30
mèo nằm ngủ 00, 58
bao diêm 65
uống nước 21, 45, 62
chém nhau 17, 37, 77
đỉa bám chân 29
nhận tiền của người con gái 88
bắt rắn 32, 33
quan tài chưa chôn 04
hỏng chắn bùn xe đạp 53, 54