Mơ thấy khí giới, Chiêm bao thấy khí giới đánh con gì

Mơ thấy khí giới

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
khí giới 70

Giải mã giấc mơ thấy khí giới

- Mơ thấy người mang khí giới đến cho mình là nhiều hạnh phúc.

- Mơ thấy cầm khí giới có lửa đạn là có cãi vã đổ máu.

- Chiêm bao thấy cầm khí giới bén là có cuộc chia ly trong gia đình.

Bạn nên đánh đề con 70 nếu bạn mơ thấy khí giới.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
con chuột nhà 17, 49
giêt lợn 82, 32
học trò 21, 37, 27, 60
phân người 31, 36, 63
ăn trộm 01,90
đi đánh được cá 76
con sáo 94
Nhiều người chết 90,20
thiên đường 37, 77, 78
phơi quần áo 06, 09