Mơ thấy khăn mặt, Chiêm bao thấy khăn mặt đánh con gì

Mơ thấy khăn mặt

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
khăn mặt 20, 25, 52

Giải mã giấc mơ thấy khăn mặt

- Mơ thấy vắt khăn lên vai là thắng một vụ kiện.

- Mơ thấy lượm được khăn mặt là mang tai tiếng.

Nếu bạn mơ thấy khăn mặt, bạn nên đánh đề cặp số: 20, 25, 52

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
cái giếng 92, 29
mũ phớt 01, 02
bếp lò 43, 63, 83
phải lội xuống ao 7
nước ngập trong nhà 67, 68
Nhà cửa, xóm làng, rơm rạ, lửa cháy 23, 67
nhà dột 05, 09
rồng bay 26, 62
chuồn chuồn 26, 65
quan tài 06, 56, 26