Mơ thấy học trò, Chiêm bao thấy học trò đánh con gì

Mơ thấy học trò

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
học trò 21, 37, 27, 60

Giải mã giấc mơ thấy học trò

Mơ thấy học sinh trong trường học báo hiệu sự thịnh vượng sẽ mỉm cười với bạn.

Chiêm bao thấy học trò cắp sách đi học là điềm bị ganh ghét.

Thấy trong trường có nhiều học trò là con cái làm nên danh phận.

Mơ thấy học trò, bạn nên đánh đề con 21, 37, 27, 60.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
phóng sự 25, 50, 55
gà con 07, 08
đánh cướp 08, 84
đôi giầy ba ta 02, 03
sổ điểm 30, 35
ông tái 40, 45, 80, 85
tắm chó 11, 61, 16
con mình chết 35
Lửa 78,76
đi xa đánh nhau 93, 39