Mơ thấy hoa súng, Chiêm bao thấy hoa súng đánh con gì

Mơ thấy hoa súng

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
hoa súng 10, 20

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
rụng cả hàm răng 03
đi xa về 37, 57, 42
đèn ông sao 44, 55
sắt 93, 58
lợn nhà 39
rơi kính đeo 25, 26, 27
gặp phà 28, 52, 93
rắn đất 38, 78
chuột đồng 15, 51
ca hát vui chơi 19, 29