Mơ thấy hiện vật, Chiêm bao thấy hiện vật đánh con gì

Mơ thấy hiện vật

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
hiện vật 65, 56

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
56
thịt heo 39, 04, 40
mầu trắng 01
cái chổi 85, 93
cá vàng 20, 29
đàn ông khỏa thân 15, 51
chó cắn chảy máu 98, 89
nước chảy 35, 45, 65
khó đẻ 91, 96, 19
chèo nóc nhà 48, 98