Mơ thấy hiện vật, Chiêm bao thấy hiện vật đánh con gì

Mơ thấy hiện vật

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
hiện vật 65, 56

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
bộ mặt đẹp 22, 98, 39
con ó 76
cứt 31, 36, 63
người tàn tật 93, 91
nhiều hũ nước đái 96, 69
cái nhẫn 81
con bò 41, 91
vợ biến thành mèo 54
ăn thịt rắn 27, 72
mơ ngủ 33, 35, 73