Mơ thấy hiện vật, Chiêm bao thấy hiện vật đánh con gì

Mơ thấy hiện vật

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
hiện vật 65, 56

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
mơ ngủ 33, 35, 73
cuốc xẻng 65, 54
mình chém người 56
hôn nhau 00, 84, 74, 48
ăn chuối 34, 64
nhà trọ 92. 19
máu chảy nhiều 84, 86, 38
cái giếng 92, 29
bị trấn lột 84, 85
quả mít 33, 67