Mơ thấy hiện vật, Chiêm bao thấy hiện vật đánh con gì

Mơ thấy hiện vật

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
hiện vật 65, 56

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
cá chuồn 54, 48
nhẫn vàng 10, 50, 70, 75
rắn hai đầu 51, 15
cứu hỏa 08, 80
ăn chuối 34, 64
Đi lạc đường 12, 34, 98
cánh chim 01, 65
quả 26, 60
thôn quê 75, 57
đỉa bám đầy người 28, 11