Mơ thấy hầm tối tăm, Chiêm bao thấy hầm tối tăm đánh con gì

Mơ thấy hầm tối tăm

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
hầm tối tăm 87, 82, 72

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
bẻ gẫy dập vỡ 96, 04
nhà ngói đỏ 84, 92
nhà mái bằng 46, 64
màu đỏ 26, 68, 82
quần lót 02, 59
chết sống lại 34, 39
chuồng xí 39, 67
thua xì 39, 93, 63
đánh nhau bằng kiếm 60, 61
xe bò ba gác 07, 87