Mơ thấy gieo trồng, Chiêm bao thấy gieo trồng đánh con gì

Mơ thấy gieo trồng

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
gieo trồng 57, 46

Giải mã giấc mơ thấy gieo trồng

- Chiêm bao thấy mình gieo trồng là điềm hy vọng, tương lai êm dịu.

- Thấy người gieo mạ là tước lộc sắp đến.

- Thấy mình dạy người gieo mạ là người đi xa sẽ về.

Mơ thấy gieo trồng, bạn nên đánh đề con 57, 46.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
Chồng chết 92,30
xe đạp bị hỏng 15
đồng hồ đeo tay 58, 95
lá thư 75, 76, 83
cầu vồng 04, 40, 45
đuổi bắt 15, 57, 72
mèo rừng 14, 54, 94
bị thủ tiêu 06, 14
bắt rắn 32, 33
gặp gái 05, 25, 65