Mơ thấy gieo trồng, Chiêm bao thấy gieo trồng đánh con gì

Mơ thấy gieo trồng

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
gieo trồng 57, 46

Giải mã giấc mơ thấy gieo trồng

- Chiêm bao thấy mình gieo trồng là điềm hy vọng, tương lai êm dịu.

- Thấy người gieo mạ là tước lộc sắp đến.

- Thấy mình dạy người gieo mạ là người đi xa sẽ về.

Mơ thấy gieo trồng, bạn nên đánh đề con 57, 46.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
Nhà 99,25
hàng đổ 37
thanh kiếm 96
về quê 57, 75
tin xấu đột ngột 01, 13
mèo đẻ 01, 23, 62
ăn cơm 74, 85
sợ ma 75, 23, 96
bóng đèn 73, 48
cái giếng 92, 29