Mơ thấy gieo trồng, Chiêm bao thấy gieo trồng đánh con gì

Mơ thấy gieo trồng

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
gieo trồng 57, 46

Giải mã giấc mơ thấy gieo trồng

- Chiêm bao thấy mình gieo trồng là điềm hy vọng, tương lai êm dịu.

- Thấy người gieo mạ là tước lộc sắp đến.

- Thấy mình dạy người gieo mạ là người đi xa sẽ về.

Mơ thấy gieo trồng, bạn nên đánh đề con 57, 46.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
thấy người đốt làng 16, 21, 28
câu được rắn 05, 95
lai gái 14, 41
cá chạch 85
bất lực 26, 32
ánh chớp 53
anh em gặp nhau 01
đòi nợ 53, 35
xe máy 42, 47, 72
rắn vàng 38, 83