Mơ thấy gieo trồng, Chiêm bao thấy gieo trồng đánh con gì

Mơ thấy gieo trồng

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
gieo trồng 57, 46

Giải mã giấc mơ thấy gieo trồng

- Chiêm bao thấy mình gieo trồng là điềm hy vọng, tương lai êm dịu.

- Thấy người gieo mạ là tước lộc sắp đến.

- Thấy mình dạy người gieo mạ là người đi xa sẽ về.

Mơ thấy gieo trồng, bạn nên đánh đề con 57, 46.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
bị ghép tội 46, 73, 21
làm cổng 56
mất xe tìm thấy được 67, 64
thấy người bé nhỏ 45, 61
may vá 79, 98, 25
hiện rõ hình 96, 46
đàn bà chửa 10, 82
cac-con số 39, 93
người mẹ tốt 01, 22, 41
lấy chồng 31, 62, 69