Mơ thấy gieo trồng, Chiêm bao thấy gieo trồng đánh con gì

Mơ thấy gieo trồng

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
gieo trồng 57, 46

Giải mã giấc mơ thấy gieo trồng

- Chiêm bao thấy mình gieo trồng là điềm hy vọng, tương lai êm dịu.

- Thấy người gieo mạ là tước lộc sắp đến.

- Thấy mình dạy người gieo mạ là người đi xa sẽ về.

Mơ thấy gieo trồng, bạn nên đánh đề con 57, 46.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
Rắn 56,76
đẻ ra mèo 01, 23, 62
cháo lòng 49, 97
tình tứ nói chuyện 34
người đẻ khó 91
ngũ hương 28, 92
trường học 09, 56, 69, 83
yêu người lạ 70, 75
báo 26, 62
cái thuổng 94, 96