Mơ thấy gieo trồng, Chiêm bao thấy gieo trồng đánh con gì

Mơ thấy gieo trồng

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
gieo trồng 57, 46

Giải mã giấc mơ thấy gieo trồng

- Chiêm bao thấy mình gieo trồng là điềm hy vọng, tương lai êm dịu.

- Thấy người gieo mạ là tước lộc sắp đến.

- Thấy mình dạy người gieo mạ là người đi xa sẽ về.

Mơ thấy gieo trồng, bạn nên đánh đề con 57, 46.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
tắm chó 11, 61, 16
Trúng số 00,88
ăn khoai 75, 85, 58
gặp cây đa 09, 05, 12
sang nhà láng giềng 42, 43, 64
nhà bằng bạc 02
thang đổ 01, 48
tiết canh lợn 83, 38
thuốc lá 08, 85
ngắm vuốt 17, 38, 81