Mơ thấy gieo trồng, Chiêm bao thấy gieo trồng đánh con gì

Mơ thấy gieo trồng

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
gieo trồng 57, 46

Giải mã giấc mơ thấy gieo trồng

- Chiêm bao thấy mình gieo trồng là điềm hy vọng, tương lai êm dịu.

- Thấy người gieo mạ là tước lộc sắp đến.

- Thấy mình dạy người gieo mạ là người đi xa sẽ về.

Mơ thấy gieo trồng, bạn nên đánh đề con 57, 46.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
bà già trẻ em 14, 41
ông trời 37
rụng một chiếc răng 31
tàu thuyền 33, 38
chỗ kín đàn ông 01, 21
vực thẳm 17, 71
yêu đồng nghiệp 70, 75
sinh em bé 09, 63
bắt được nhiều cá 23, 65, 08, 56
hòm đạn 90, 95, 59