Mơ thấy gieo trồng, Chiêm bao thấy gieo trồng đánh con gì

Mơ thấy gieo trồng

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
gieo trồng 57, 46

Giải mã giấc mơ thấy gieo trồng

- Chiêm bao thấy mình gieo trồng là điềm hy vọng, tương lai êm dịu.

- Thấy người gieo mạ là tước lộc sắp đến.

- Thấy mình dạy người gieo mạ là người đi xa sẽ về.

Mơ thấy gieo trồng, bạn nên đánh đề con 57, 46.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
cái thìa 54,63
leo trèo bờ suối 89
thôn quê 75, 57
gặp người nhà 70, 75, 78
ông trời 37
mơ mình bán hàng ăn 06, 07
con bò 41, 91
trèo tường 56
bãi cá 95, 83
con cáo 48, 28