Mơ thấy gieo trồng, Chiêm bao thấy gieo trồng đánh con gì

Mơ thấy gieo trồng

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
gieo trồng 57, 46

Giải mã giấc mơ thấy gieo trồng

- Chiêm bao thấy mình gieo trồng là điềm hy vọng, tương lai êm dịu.

- Thấy người gieo mạ là tước lộc sắp đến.

- Thấy mình dạy người gieo mạ là người đi xa sẽ về.

Mơ thấy gieo trồng, bạn nên đánh đề con 57, 46.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
quái vật 30, 39, 17
gặp phà 28, 52, 93
bán hàng 18, 28, 98
chuồn chuồn 26, 65
chim khách 60, 10
ô tô cháy 47, 56
người yêu chết 45
cổng trào 40, 80, 20
cò trắng 84, 00
ếch 86