Mơ thấy gieo trồng, Chiêm bao thấy gieo trồng đánh con gì

Mơ thấy gieo trồng

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
gieo trồng 57, 46

Giải mã giấc mơ thấy gieo trồng

- Chiêm bao thấy mình gieo trồng là điềm hy vọng, tương lai êm dịu.

- Thấy người gieo mạ là tước lộc sắp đến.

- Thấy mình dạy người gieo mạ là người đi xa sẽ về.

Mơ thấy gieo trồng, bạn nên đánh đề con 57, 46.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
râu 03, 53, 07, 75
mầu trắng 01
ong vàng 16, 56, 96
con ó 76
mơ thấy mẹ chết nhưng mẹ chưa chết 26, 16, 36
múc nước giếng 06, 37, 63
đưa tang 72, 27
dông bão 08
ném vào ma 65, 66
bị bỏng vào mông 16, 50, 15