Mơ thấy gặp phà, Chiêm bao thấy gặp phà đánh con gì

Mơ thấy gặp phà

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
gặp phà 28, 52, 93

Giải mã giấc mơ thấy gặp phà

- Chiêm bao thấy đi phà là sắp đi chơi xa miền quê.

- Mơ thấy gặp phà đông người là tài lộc sắp đến.

- Mơ thấy gặp phà chìm là thất bại trong công việc.

Bộ số tương ứng với giấc mơ gặp phà: 28, 52, 93

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
chờ đợi 53, 64
sinh lí hai người 02, 22
bó mặc 01, 10, 11, 16
ông cụ già 15, 65, 56, 96
con trai đầu lòng 79
cha chết 05,72
xe ba gác 07, 87
áo con phụ nữ 00, 02
người đẻ 49, 54
dao xây 16, 61