Mơ thấy gặp gà, Chiêm bao thấy gặp gà đánh con gì

Mơ thấy gặp gà

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
gặp gà 33, 45, 57

Giải mã giấc mơ thấy gặp gà

Chiêm bao thấy gặp một đàn gà trống là có tài lộc vào rất gần.

Mơ thấy gặp gà mái dắt bầy gà con là phát tài.

Mơ thấy gặp gà mái đẻ là có của bất ngờ.

Bộ số tương ứng với giấc mơ thấy gặp gà: 33, 45, 57

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
nhìn thấy máu người chảy 09, 54
chiến thắng 96, 86
dao xây 16, 61
bướm bướm 26, 62
cái cầy 26, 75, 56
gạo 08, 80
bắp cải 50, 52
tính tiền nhầm 39, 72
con cá con 26, 24, 72
con cáo 48, 28