Mơ thấy gặp chướng ngại vật không đi được, Chiêm bao thấy gặp chướng ngại vật không đi được đánh con gì

Mơ thấy gặp chướng ngại vật không đi được

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
gặp chướng ngại vật không đi được 81, 18

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
uống sữa 45, 62
rổ đỗ 28, 48, 86, 68
chim hòa bình 12, 56,32
nhẫn ngọc 37, 73
đàn bà 81, 11, 51
tiền giả 00, 86
Nhà mới 03,68
người mẹ tốt 01, 22, 41
buồng kín 41, 70, 72
cảnh buồn 46