Mơ thấy gặp chướng ngại vật không đi được, Chiêm bao thấy gặp chướng ngại vật không đi được đánh con gì

Mơ thấy gặp chướng ngại vật không đi được

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
gặp chướng ngại vật không đi được 81, 18

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
cánh tay 85, 67
đuổi bắt 15, 57, 72
tiền năm trăm 56, 46
con cá con 26, 24, 72
hôn nhau 00, 84, 74, 48
đi thi 26, 78
hôn người lạ 25, 75
ve gái 65, 63
miệng 18, 81, 85
yêu người cùng giới 70, 75