Mơ thấy gặp chướng ngại vật không đi được, Chiêm bao thấy gặp chướng ngại vật không đi được đánh con gì

Mơ thấy gặp chướng ngại vật không đi được

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
gặp chướng ngại vật không đi được 81, 18

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
lội ao vớt bèo 08, 18
đi học 17
anh 07
xe đu 31, 63, 68
kim chỉ 11, 15, 94
thằng hề 03, 30
bóng đá 62
quả na 13, 14
cái nhìn hẹp hòi 72, 27
người đẻ 49, 54