Mơ thấy gặp chướng ngại vật không đi được, Chiêm bao thấy gặp chướng ngại vật không đi được đánh con gì

Mơ thấy gặp chướng ngại vật không đi được

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
gặp chướng ngại vật không đi được 81, 18

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
lòng 09
rađa 45, 54
cắt tóc nữ 57, 85
Con tim 11, 31, 51, 71
thằng hề 03, 30
bà chửa 09, 29, 39
sợ ma 75, 23, 96
cây cổ thụ 50, 54
bữa ăn một mình 74, 31, 84, 14, 16
đôi bít tất 96, 39, 89