Mơ thấy gặp chướng ngại vật không đi được, Chiêm bao thấy gặp chướng ngại vật không đi được đánh con gì

Mơ thấy gặp chướng ngại vật không đi được

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
gặp chướng ngại vật không đi được 81, 18

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
cò trắng 84, 00
cá to nhỏ 09
vệ sĩ 10, 20, 80, 81
bàn thờ 15, 43, 46, 95
than thở 90, 95
không mặc quần áo 18, 81, 48, 84
cô liên 47, 57
ăn tiệm 26, 56, 21
bánh pháo 34
thước kẻ 11, 05