Mơ thấy gặp chướng ngại vật không đi được, Chiêm bao thấy gặp chướng ngại vật không đi được đánh con gì

Mơ thấy gặp chướng ngại vật không đi được

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
gặp chướng ngại vật không đi được 81, 18

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
mơ thấy bà 42, 27, 51
bị con gái bắt nạt 65, 07
mắc điện trên cột 07, 70
người tây 13, 43, 93, 98
người đẻ khó 91
mèo con 02,50
lâu đài bị đốt 03, 87
nghèo khổ 19, 14
két xăng 64, 74
ma đuổi 33, 34, 35