Mơ thấy Gà, Chiêm bao thấy Gà đánh con gì

Mơ thấy Gà

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
29,58

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
ăn hàng 03,04, 52, 19
ngũ hương 28, 92
không mặc quần áo 18, 81, 48, 84
gặp đàn ông 26, 27
mưa nhỏ 68, 78
hai con mèo cắn nhau 86
mơ vợ chết nhưng vợ chưa chết 74, 31, 84, 14, 16
nước mắt 48, 51, 71
dùng lửa đốt súc vât 48
khí giới 70