Mơ thấy đứng trên mái nhà, Chiêm bao thấy đứng trên mái nhà đánh con gì

Mơ thấy đứng trên mái nhà

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
đứng trên mái nhà 64, 46

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
rắn cắn người 43, 73
bánh pháo 34
phụ nữ mang thai 25, 34
tầu hỏa 74, 72
bàn thờ 15, 43, 46, 95
quả bưởi 01, 09, 20, 26, 30, 70
con chim 56, 80
mèo nhà 81, 18
đôi vẹt 83, 87
quần áo 06, 09