Mơ thấy đứng trên mái nhà, Chiêm bao thấy đứng trên mái nhà đánh con gì

Mơ thấy đứng trên mái nhà

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
đứng trên mái nhà 64, 46

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
lợn quay 02, 04
ngủ với gái 21, 61, 28, 75, 57
yêu 75, 70
máu chảy nhiều 84, 86, 38
con tôm 71, 31
bộ mặt đẹp 22, 98, 39
con nai 34, 48
Phân 23,95
sinh lí hai người 02, 22
cái mả 30, 70, 40, 90