Mơ thấy đứng trên mái nhà, Chiêm bao thấy đứng trên mái nhà đánh con gì

Mơ thấy đứng trên mái nhà

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
đứng trên mái nhà 64, 46

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
cánh cửa 28, 83
phụ nữ đẹp 38, 83
mình bị đuổi 94, 85
khiêu vũ 42, 47, 43
cây cảnh trong nhà 06
uống bia 08, 16
gặp người thân 70, 75, 78
cac-con số 39, 93
đá lửa 06, 02, 52
em bé 09, 67