Mơ thấy đứng trên mái nhà, Chiêm bao thấy đứng trên mái nhà đánh con gì

Mơ thấy đứng trên mái nhà

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
đứng trên mái nhà 64, 46

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
bố nuôi 60, 70
bếp đun 40, 49
ăn chua 93, 39
hiếp dâm 75, 77
vẽ tranh 04, 48, 85
cac-con số 39, 93
mũ sắt 77, 72, 27
ngọc hoàng 05, 15, 17, 95
thấy người đội mũ 56, 89
hai quan tài 26, 16, 36