Mơ thấy đứng trên mái nhà, Chiêm bao thấy đứng trên mái nhà đánh con gì

Mơ thấy đứng trên mái nhà

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
đứng trên mái nhà 64, 46

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
đánh vợ 51, 52, 53
đám cưới của mình 62, 26, 02, 31
bắt rận cho chó 93, 83
tắm sông 76, 94
ôm nhau 64, 85, 97
gặp người nhà 70, 75, 78
bà chúa 25, 50, 68, 80, 98
nắng 52, 72, 29, 92
cho tiền người khác 63, 72
xung phong 92, 94