Mơ thấy Đống lửa, Chiêm bao thấy Đống lửa đánh con gì

Mơ thấy Đống lửa

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
Đống lửa 08, 48

Giải mã giấc mơ thấy đống lửa

Lửa thường tượng trưng cho nhiệt huyết, sự tức giận và dục tình.

Mơ thấy đống lửa có thể thể hiện ngọn lửa đang đe dọa bùng phát, không thể kiểm soát.

Cặp số tương ứng cho giấc mơ thấy đống lửa: 08, 48

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
bị bỏng vào mông 16, 50, 15
bóng rổ 2
bị vây đuổi 38, 83
pháo hoa 34
bị tấn công 02, 05
bùa giải 16, 18, 78
được của 53, 78, 80
nhiều trăn 95, 87
02
cười với phụ nữ 07, 09