Mơ thấy đom đóm, Chiêm bao thấy đom đóm đánh con gì

Mơ thấy đom đóm

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
đom đóm 19, 59

Giải mã giấc mơ thấy đom đóm

- Chiêm bao thấy đom đóm bay vào nhà là có người đến cầu cạnh với mình.

- Mơ thấy đom đóm nhấp nhóa trong đ êm tối là sự ao ước trong lòng sắp thành.

- Mơ thấy đom đóm ban ngày là mọi việc bế tắc.

Nếu trong giấc mơ bạn gặp thấy đom đóm, ban nên đánh đề con 19, 59

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
ngồi gãi chấy 14, 15, 16
con dệp 82, 85
lái buôn 32
lửa đốt dế mèn 27, 72
đi đánh được cá 76
mất trộm ti vi 15, 78
tầu hỏa 74, 72
nam đèo nữ 12, 25, 92
nắng 52, 72, 29, 92
ăn chuối 34, 64