Mơ thấy đom đóm, Chiêm bao thấy đom đóm đánh con gì

Mơ thấy đom đóm

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
đom đóm 19, 59

Giải mã giấc mơ thấy đom đóm

- Chiêm bao thấy đom đóm bay vào nhà là có người đến cầu cạnh với mình.

- Mơ thấy đom đóm nhấp nhóa trong đ êm tối là sự ao ước trong lòng sắp thành.

- Mơ thấy đom đóm ban ngày là mọi việc bế tắc.

Nếu trong giấc mơ bạn gặp thấy đom đóm, ban nên đánh đề con 19, 59

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
đàn ông chết 06, 26
ngủ 04, 54, 92
ăn uống 83, 87
mũi dao 36, 76
lá thư 75, 76, 83
người 01
thằng hề 03, 30
Nhà cửa, xóm làng, rơm rạ, lửa cháy 23, 67
93, 51, 90, 09
Đống lửa 08, 48