Mơ thấy đôi giầy ba ta, Chiêm bao thấy đôi giầy ba ta đánh con gì

Mơ thấy đôi giầy ba ta

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
đôi giầy ba ta 02, 03

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
rơi kính đeo 25, 26, 27
khách sạn 32, 47
rắn bơi 21, 82
dùng lửa đốt súc vât 48
kẻ thù 61, 62
79
cối giã giò 86, 48
nhận được của bố thí 48
nhẫn vàng 10, 50, 70, 75
nhà trẻ 27, 37