Mơ thấy đỉa cắn người, Chiêm bao thấy đỉa cắn người đánh con gì

Mơ thấy đỉa cắn người

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
đỉa cắn người 58

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
lúa gạo 08, 80
cái chầy 94, 29, 11, 98
nam nữ yêu nhau 12, 21
thấy người đốt làng 16, 21, 28
ông chủ 21, 26, 22, 27
bị phạt 51, 56
mặc áo đẹp 12, 33
bé trai 07
con tôm 71, 31
con rết 00, 08, 20