Mơ thấy đỉa cắn người, Chiêm bao thấy đỉa cắn người đánh con gì

Mơ thấy đỉa cắn người

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
đỉa cắn người 58

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
chuột bạch 02, 20
hãm hại 84
quan tài chôn rồi 01, 51
nói chuyện với mẹ 57, 75
cái bình 85
heo rừng 78
đốt lò sưởi 03, 37, 87
người bệnh 58, 85, 80
xe máy đèo hàng 09, 90
mình thoát chết 86, 87