Mơ thấy đỉa cắn người, Chiêm bao thấy đỉa cắn người đánh con gì

Mơ thấy đỉa cắn người

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
đỉa cắn người 58

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
Cua 15,49,82
bị thủ tiêu 06, 14
bị bỏng vào đùi 17, 71
thuốc lá 08, 85
bị phạt 51, 56
tiền hai nghìn 53, 96
bị ghép tội 46, 73, 21
sếp 90, 99
cái giếng 92, 29
súng 61