Mơ thấy đỉa cắn người, Chiêm bao thấy đỉa cắn người đánh con gì

Mơ thấy đỉa cắn người

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
đỉa cắn người 58

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
bị bỏng vào tay 17, 21
cái xẻng 63, 64
cổng chào 20, 40, 80
cây chuối 34, 84
uống thuốc 01
Trứng 80,93
nạo thai 53, 63, 42
gieo trồng 57, 46
ăn thịt rắn 27, 72
đứng trên mái nhà 64, 46