Mơ thấy đỉa bám vào chân, Chiêm bao thấy đỉa bám vào chân đánh con gì

Mơ thấy đỉa bám vào chân

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
đỉa bám vào chân 29

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
con cọp 78
đi tầu 39, 87, 78
Vàng 66, 86
chảy máy 09, 29, 49, 69
mất cắp 86, 84, 39
khói đen 07, 27, 67
ông tái 40, 45, 80, 85
lợn cắn 17, 71, 61
tòa án 72, 98, 47
quyển vở 18, 19