Mơ thấy đỉa bám vào chân, Chiêm bao thấy đỉa bám vào chân đánh con gì

Mơ thấy đỉa bám vào chân

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
đỉa bám vào chân 29

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
đi thuyền 04, 14
đậu 07
cái mâm 81, 18, 86
bà chửa 09, 29, 39
ăn chay 86, 85
trúng quả đậm 75, 84
gà thịt rồi 28, 36
Nhà mới 03,68
rắn đất 38, 78
đi vắng 05, 20, 25