Mơ thấy đỉa bám vào chân, Chiêm bao thấy đỉa bám vào chân đánh con gì

Mơ thấy đỉa bám vào chân

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
đỉa bám vào chân 29

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
ông chủ 21, 26, 22, 27
lúa gạo 08, 80
bị cướp 84, 84
đánh đĩ 57, 75
cha mẹ chết 83, 75, 62, 68, 80, 24, 26
rắn hai đầu 51, 15
đi ỉa đông người 08, 09
nhà đẹp 66, 16
đời đẹp 66, 67, 61
nghi ngờ vàng giả 60