Mơ thấy đỉa bám vào chân, Chiêm bao thấy đỉa bám vào chân đánh con gì

Mơ thấy đỉa bám vào chân

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
đỉa bám vào chân 29

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
rổ đỗ 28, 48, 86, 68
thấy người bị ám sát 22, 37
lái ô tô 08, 63, 64
mỏ vàng dưới sông 88, 89
trăng 00
đàn bà đẻ 34, 36, 46, 90
bị tai nạn 45,78
gà thịt rồi 28, 36
áo hoa 22, 33
bẻ gẫy dập vỡ 96, 04