Mơ thấy đỉa bám đầy người, Chiêm bao thấy đỉa bám đầy người đánh con gì

Mơ thấy đỉa bám đầy người

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
đỉa bám đầy người 28, 11

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
bánh ngọt 52, 02
cái kính 85
ông già cho quà 75
đám cưới người khác 62, 26, 02, 31
khai thác vàng 12, 21, 01, 10
bát ngọc 30, 70
nhà trong rừng 02, 18, 51
vé xổ số 08, 28
khí giới 70
bà chửa 09, 29, 39