Mơ thấy đỉa bám đầy người, Chiêm bao thấy đỉa bám đầy người đánh con gì

Mơ thấy đỉa bám đầy người

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
đỉa bám đầy người 28, 11

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
cạo râu 83, 84
đàn bà 81, 11, 51
dương vật 21, 12, 51
đèn thần 07, 57, 75
cái thuổng 94, 96
con ếch con 28, 43
câu được cá 83, 33
rụng răng 31, 32, 52, 62
hoa sen 45
giấy tờ ướt 26, 66