Mơ thấy đi thuyền, Chiêm bao thấy đi thuyền đánh con gì

Mơ thấy đi thuyền

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
đi thuyền 04, 14

Giải mã giấc mơ thấy đi thuyền

-Mơ thấy mình đi thuyền để qua biển là có dấu hiệu của đại cát đại lợi

- Thấy mình đi trên tàu thuyền là vui vẻ tới.

 

Nếu bạn mơ thấy đi thuyền, bạn nên đánh đề con 04, 14

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
nói chuyện với bố 51, 56
đàn kiến 29
giữa 05
cá nướng 48, 68
được tiền chia hai 05, 50
cây không hoa 75, 85
bàn ăn bày đẹp 06
chó con 05, 75
chuột bạch 02, 20
ve sầu 30, 80