Mơ thấy đi thuyền, Chiêm bao thấy đi thuyền đánh con gì

Mơ thấy đi thuyền

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
đi thuyền 04, 14

Giải mã giấc mơ thấy đi thuyền

-Mơ thấy mình đi thuyền để qua biển là có dấu hiệu của đại cát đại lợi

- Thấy mình đi trên tàu thuyền là vui vẻ tới.

 

Nếu bạn mơ thấy đi thuyền, bạn nên đánh đề con 04, 14

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
mũ cứng 56, 65
lò sưởi tắt 42, 47
bộ mặt tươi cười 41, 46
xích lô 19, 18, 94
nhiều hũ nước đái 96, 69
củ su hào 00, 01, 06
nếm đồ chua chát 68, 54, 45
rắn vào nhà 22, 26, 30
thổ công 57, 79
bát 31, 38