Mơ thấy đi thuyền, Chiêm bao thấy đi thuyền đánh con gì

Mơ thấy đi thuyền

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
đi thuyền 04, 14

Giải mã giấc mơ thấy đi thuyền

-Mơ thấy mình đi thuyền để qua biển là có dấu hiệu của đại cát đại lợi

- Thấy mình đi trên tàu thuyền là vui vẻ tới.

 

Nếu bạn mơ thấy đi thuyền, bạn nên đánh đề con 04, 14

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
cánh cửa 28, 83
chú tiểu 36, 76
thỏ con 38, 78
leo núi 89, 98
ô tô cháy 47, 56
dắt bò 02, 28
rụng cả hàm răng 03
mưa bão 29, 69
cá trắng 05 - 50
cánh tay lông lá 42