Mơ thấy đi thuyền, Chiêm bao thấy đi thuyền đánh con gì

Mơ thấy đi thuyền

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
đi thuyền 04, 14

Giải mã giấc mơ thấy đi thuyền

-Mơ thấy mình đi thuyền để qua biển là có dấu hiệu của đại cát đại lợi

- Thấy mình đi trên tàu thuyền là vui vẻ tới.

 

Nếu bạn mơ thấy đi thuyền, bạn nên đánh đề con 04, 14

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
ăn cá to 85, 67
lòng 09
nhà trẻ 27, 37
mơ vợ chết 07, 38, 78
xem phim 14, 61, 90, 78
tàu thuyền 33, 38
người xa về 45, 57, 32
ăn tôm 83, 89
cối giã cua 92, 87
người tây 13, 43, 93, 98