Mơ thấy đi thuyền, Chiêm bao thấy đi thuyền đánh con gì

Mơ thấy đi thuyền

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
đi thuyền 04, 14

Giải mã giấc mơ thấy đi thuyền

-Mơ thấy mình đi thuyền để qua biển là có dấu hiệu của đại cát đại lợi

- Thấy mình đi trên tàu thuyền là vui vẻ tới.

 

Nếu bạn mơ thấy đi thuyền, bạn nên đánh đề con 04, 14

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
cá sấu 89, 58
chó đen 94, 68
công an 14, 34, 54
con rồng 10, 50, 90
cây sai quả 49, 73, 36
hai quan tài 26, 16, 36
vào vườn 09, 90
hàng đổ 37
hoa súng 10, 20
cha chết 05,72