Mơ thấy đi thuyền, Chiêm bao thấy đi thuyền đánh con gì

Mơ thấy đi thuyền

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
đi thuyền 04, 14

Giải mã giấc mơ thấy đi thuyền

-Mơ thấy mình đi thuyền để qua biển là có dấu hiệu của đại cát đại lợi

- Thấy mình đi trên tàu thuyền là vui vẻ tới.

 

Nếu bạn mơ thấy đi thuyền, bạn nên đánh đề con 04, 14

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
con rết 00, 08, 20
mèo nhà 81, 18
cưỡi ngựa 41
xe máy đèo hàng 09, 90
quả 26, 60
vào nhà máy 08, 18, 68
con chó con 48, 49
biển cạn 57, 58
rắn đất 38, 78
bếp đun 40, 49