Mơ thấy đi thuyền, Chiêm bao thấy đi thuyền đánh con gì

Mơ thấy đi thuyền

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
đi thuyền 04, 14

Giải mã giấc mơ thấy đi thuyền

-Mơ thấy mình đi thuyền để qua biển là có dấu hiệu của đại cát đại lợi

- Thấy mình đi trên tàu thuyền là vui vẻ tới.

 

Nếu bạn mơ thấy đi thuyền, bạn nên đánh đề con 04, 14

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
chai lọ 34, 50
người đã mất 45,11
sổ điểm 30, 35
con gà 33, 45, 57
trèo mái nhà 59
con ốc 16, 61
khâu vá 36
người bệnh 58, 85, 80
sinh đẻ 27, 56
bàn ăn bày đẹp 06