Mơ thấy đi tầu, Chiêm bao thấy đi tầu đánh con gì

Mơ thấy đi tầu

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
đi tầu 39, 87, 78

Giải mã giấc mơ thấy đi tầu

- Mơ thấy mình đi trên tàu là vui vẻ tới tấp.

- Mơ thấy đi trên tàu gặp sóng to hoặc giông bão là có nguy biến.

Mơ thấy đi tầu, bạn nên đánh đề con 39, 87, 78

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
người lạ vào nhà 00, 32, 76
ong 16, 56, 96
gái đẹp 38, 83
nhà sư 16, 61, 36
con quạ 25, 62, 65
cắt tóc nữ 57, 85
mầu xanh 09, 90, 95, 45
đi đánh được cá 76
Có bầu 85,37
đôi vẹt 83, 87