Mơ thấy đi tầu, Chiêm bao thấy đi tầu đánh con gì

Mơ thấy đi tầu

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
đi tầu 39, 87, 78

Giải mã giấc mơ thấy đi tầu

- Mơ thấy mình đi trên tàu là vui vẻ tới tấp.

- Mơ thấy đi trên tàu gặp sóng to hoặc giông bão là có nguy biến.

Mơ thấy đi tầu, bạn nên đánh đề con 39, 87, 78

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
đánh cướp 08, 84
con sáo 94
âm hộ 17, 71, 21
thiên đường 37, 77, 78
bãi tha ma 78, 87
gặp gà 33, 45, 57
người cười 14, 21
két xăng 64, 74
đầu nhiều chấy 92, 95, 98
đèn thần 07, 57, 75