Mơ thấy đi tầu, Chiêm bao thấy đi tầu đánh con gì

Mơ thấy đi tầu

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
đi tầu 39, 87, 78

Giải mã giấc mơ thấy đi tầu

- Mơ thấy mình đi trên tàu là vui vẻ tới tấp.

- Mơ thấy đi trên tàu gặp sóng to hoặc giông bão là có nguy biến.

Mơ thấy đi tầu, bạn nên đánh đề con 39, 87, 78

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
chén to 94, 95
tình bạn xung yếu 06, 62
Chồng chết 92,30
người khác trúng số 86, 68
bàn thờ bị đổ 05, 55
nếm đồ ngọt 34, 39
yêu bạn cũ 70, 75
mèo nằm ngủ 00, 58
buồng kín 41, 70, 72
con cáo 48, 28