Mơ thấy đi lễ, Chiêm bao thấy đi lễ đánh con gì

Mơ thấy đi lễ

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
đi lễ 12, 21

Giải mã giấc mơ thấy đi lễ

Mơ thấy mình đi lễ bái thần, phật ở chùa chiền, miếu mạo thường là điềm báo mọi việc sẽ được thuận lợi.

Mơ thấy làm lễ rước thần, thánh hay đón bài vị thường là điềm được tiền của.

Nếu bạn mơ thấy đi lễ, bạn nên đánh đề con : 12, 21

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
giêt lợn 82, 32
ngắm vuốt 17, 38, 81
bị bỏng vào mông 16, 50, 15
phéc mơ tuya 99
mình khóc 85, 87
dao 36, 76
gieo trồng 57, 46
đi du lịch 87
gặp ăn xin 24, 76, 86
mơ vợ chết 07, 38, 78