Mơ thấy đi lễ, Chiêm bao thấy đi lễ đánh con gì

Mơ thấy đi lễ

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
đi lễ 12, 21

Giải mã giấc mơ thấy đi lễ

Mơ thấy mình đi lễ bái thần, phật ở chùa chiền, miếu mạo thường là điềm báo mọi việc sẽ được thuận lợi.

Mơ thấy làm lễ rước thần, thánh hay đón bài vị thường là điềm được tiền của.

Nếu bạn mơ thấy đi lễ, bạn nên đánh đề con : 12, 21

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
đỉa bám vào chân 29
cái bình 85
bán nhẫn vàng 67
mất đồ 01, 03, 43
ve gái 65, 63
mèo đẻ 01, 23, 62
đẻ ra cá 00, 01, 99, 94
quả 26, 60
thẩm phán quan tòa 24, 89
bà chúa 25, 50, 68, 80, 98