Mơ thấy đi lễ, Chiêm bao thấy đi lễ đánh con gì

Mơ thấy đi lễ

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
đi lễ 12, 21

Giải mã giấc mơ thấy đi lễ

Mơ thấy mình đi lễ bái thần, phật ở chùa chiền, miếu mạo thường là điềm báo mọi việc sẽ được thuận lợi.

Mơ thấy làm lễ rước thần, thánh hay đón bài vị thường là điềm được tiền của.

Nếu bạn mơ thấy đi lễ, bạn nên đánh đề con : 12, 21

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
chén to 94, 95
biếu cụ 85, 58
mẹ đỡ đầu 26, 76, 67
bị phạt 51, 56
bù nhìn 27, 29
kim chỉ 11, 15, 94
giò 78, 84, 89
mình ở khách sạn 64, 69
cha chết 05,72
ăn khoai 75, 85, 58