Mơ thấy đi ỉa gặp người, Chiêm bao thấy đi ỉa gặp người đánh con gì

Mơ thấy đi ỉa gặp người

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
đi ỉa gặp người 67, 76

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
tủ lạnh 24
bị vây đuổi 38, 83
Nhà cửa, xóm làng, rơm rạ, lửa cháy 23, 67
trâu rừng 83, 63
quan tài chôn rồi 01, 51
bà già trẻ em 14, 41
ngủ 04, 54, 92
người nhà ma nhập 87, 97, 67
con voi 13, 53
mơ ngủ 33, 35, 73