Mơ thấy đi ỉa gặp người, Chiêm bao thấy đi ỉa gặp người đánh con gì

Mơ thấy đi ỉa gặp người

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
đi ỉa gặp người 67, 76

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
đi vắng 05, 20, 25
trúng quả đậm 75, 84
thóc 34, 74
trâu rừng 83, 63
bạn đến nhà 64, 65
Đi lạc đường 12, 34, 98
đi làm 01, 21, 26
thạch sùng 32, 72
quả ổi 26, 60
nam đèo nữ 12, 25, 92