Mơ thấy đi ỉa đông người, Chiêm bao thấy đi ỉa đông người đánh con gì

Mơ thấy đi ỉa đông người

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
đi ỉa đông người 08, 09

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
gặp đàn bà 28, 87
quả rụng 89, 39
tinh trùng 07, 65, 88
con nhái 26, 62,54
mèo cắn 29, 41, 14
xe đạp bị hỏng 15
đi chơi xa 01, 21, 31
cá chuồn 54, 48
Sâu 24,80
tham ăn 69, 48