Mơ thấy đi ỉa đông người, Chiêm bao thấy đi ỉa đông người đánh con gì

Mơ thấy đi ỉa đông người

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
đi ỉa đông người 08, 09

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
thỏi vàng 82, 37
cứu hỏa 08, 80
mất cắp 86, 84, 39
hoa nở 79, 83
cưỡng ép 03, 38, 83
đám cưới 62, 26, 02, 31
ân ái 25, 75
đỉa bám đầy người 28, 11
nhận tiền của người con gái 88
mình bị bệnh 58, 80, 85