Mơ thấy đi ỉa, Chiêm bao thấy đi ỉa đánh con gì

Mơ thấy đi ỉa

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
đi ỉa 89, 98

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
giêt lợn 82, 32
cắt tóc nam 14, 54, 65, 45
Nhiều người chết 90,20
bổ củi 83
sấm sét 94, 95, 54
em 09
được thưởng 82, 62
hồn quỷ 95, 48
dao xây 16, 61
ân ái 25, 75