Mơ thấy đi ỉa, Chiêm bao thấy đi ỉa đánh con gì

Mơ thấy đi ỉa

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
đi ỉa 89, 98

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
rắn quấn chân 96
mất tiền 69, 74
bị tai nạn 45,78
đi đánh được cá 76
tiền giả 00, 86
hoa nở 79, 83
Số đề 39,41
trường học 09, 56, 69, 83
trời sao lác đác 31, 49
thợ làm bánh 03, 21