Mơ thấy đi ỉa, Chiêm bao thấy đi ỉa đánh con gì

Mơ thấy đi ỉa

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
đi ỉa 89, 98

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
cối giã cua 92, 87
ve sầu 30, 80
trường học 09, 56, 69, 83
bánh xe 82
hồn quỷ 95, 48
quả bóng 11, 45, 72
áo tây 00,04
ong vàng 16, 56, 96
con ruồi 78
93, 51, 90, 09