Mơ thấy đi ỉa, Chiêm bao thấy đi ỉa đánh con gì

Mơ thấy đi ỉa

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
đi ỉa 89, 98

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
chai 94, 86
bù nhìn 27, 29
heo đẻ 38, 49
con nít 09, 67
viên đá nhỏ 00, 05, 38
Nhà cửa, xóm làng, rơm rạ, lửa cháy 23, 67
người trèo bàn thờ 95, 59
đàn bà khỏa thân 02, 32
mơ thấy tình địch 62, 61
nhà vệ sinh 34, 71