Mơ thấy đi ỉa, Chiêm bao thấy đi ỉa đánh con gì

Mơ thấy đi ỉa

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
đi ỉa 89, 98

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
ném 05, 65, 85
cánh cửa cũ 44, 94
giêt lợn 82, 32
kiến cắn 29
đông 09
con chuột 02, 20, 55
gặp đàn ông 26, 27
pháo hoa 34
biển 58
hai thằng ăn cắp 26, 62