Mơ thấy đi ỉa, Chiêm bao thấy đi ỉa đánh con gì

Mơ thấy đi ỉa

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
đi ỉa 89, 98

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
cái xẻng 63, 64
đi vắng 05, 20, 25
bằng lòng đồng ý 52, 32
người bệnh 58, 85, 80
mình khóc 85, 87
thắp nhang 00, 88
cứu hỏa 08, 80
con trĩ 01, 30, 70, 75
gà thịt rồi 28, 36
chảy máy 09, 29, 49, 69