Mơ thấy đi ỉa, Chiêm bao thấy đi ỉa đánh con gì

Mơ thấy đi ỉa

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
đi ỉa 89, 98

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
Chồng chết 92,30
chơi cờ tướng 31, 13
sông nước 42
thấy người cao lớn 31, 21
ăn cỗ 26, 62
con ó 76
ăn chay 86, 85
con ruồi 78
xe tang 34, 35, 36
người nhà ma nhập 87, 97, 67