Mơ thấy đi ỉa chảy, Chiêm bao thấy đi ỉa chảy đánh con gì

Mơ thấy đi ỉa chảy

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
đi ỉa chảy 01, 06

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
kỳ lân 65, 78
con chó con 48, 49
chải chuốt 20, 30, 60
nam đi xe máy 88, 38
cây xoan 94, 45,49
xem đánh nhau 89
quả rụng 89, 39
chết đuối 07, 30, 84
vàng ngọc 03, 63, 83
yêu người lạ 70, 75