Mơ thấy đi ỉa chảy, Chiêm bao thấy đi ỉa chảy đánh con gì

Mơ thấy đi ỉa chảy

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
đi ỉa chảy 01, 06

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
cưỡng ép 03, 38, 83
hỏng bàn đạp xe 70, 07
đi ỉa 89, 98
ngắm vuốt 17, 38, 81
bình 07
áo trẻ em 01, 00, 05
tiên 47
bếp lò 43, 63, 83
leo núi 89, 98
đôi chim bồ câu 02, 22