Mơ thấy đi ỉa chảy, Chiêm bao thấy đi ỉa chảy đánh con gì

Mơ thấy đi ỉa chảy

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
đi ỉa chảy 01, 06

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
căn buồng bình thường 20, 21, 40, 60
hai anh em bế nhau 73,53
đi vắng 05, 20, 25
người khó đẻ 91
đánh cướp 08, 84
tình bạn xung yếu 06, 62
Răng 56,32
chim khách 60, 10
mẹ bế con gái 64, 14
cứu hỏa 08, 80