Mơ thấy đi ỉa chảy, Chiêm bao thấy đi ỉa chảy đánh con gì

Mơ thấy đi ỉa chảy

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
đi ỉa chảy 01, 06

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
cò xanh 02, 73
leo núi 89, 98
mèo cắn 29, 41, 14
93, 51, 90, 09
trèo tường 56
chăn gối 46, 47, 70
đi vệ sinh 86, 98
nhà to 51, 89
cha chết 05,72
nói tục 41, 91, 46