Mơ thấy đi ỉa chảy, Chiêm bao thấy đi ỉa chảy đánh con gì

Mơ thấy đi ỉa chảy

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
đi ỉa chảy 01, 06

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
bà chửa 09, 29, 39
quả đu đủ 58, 98
cái giếng 92, 29
cái ghế 49, 68
cái kẹo 36, 02, 52
rắn quấn người 49, 97
biển cạn 57, 58
bị cướp 84, 84
cái kim 84, 34
chơi tú lơ khơ 03, 62