Mơ thấy đi ỉa chảy, Chiêm bao thấy đi ỉa chảy đánh con gì

Mơ thấy đi ỉa chảy

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
đi ỉa chảy 01, 06

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
lợn đen nhỏ 38
ca hát 07, 57, 94
tiết canh lợn 83, 38
bữa ăn một mình 74, 31, 84, 14, 16
đẻ ra cá 00, 01, 99, 94
mặc nhiều quần áo 79
bán nhẫn vàng 67
bị trấn lột 84, 85
người ăn bánh mì 69
quả xoài 26, 60