Mơ thấy đi ỉa chảy, Chiêm bao thấy đi ỉa chảy đánh con gì

Mơ thấy đi ỉa chảy

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
đi ỉa chảy 01, 06

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
lội bùn 56
câu được cá 83, 33
con hạc 17, 57
bắt cá ở suối 45, 54
sếp 90, 99
căn buồng bình thường 20, 21, 40, 60
Đi chùa 90,32
sách 38, 88
cái kẹo 36, 02, 52
chuyển nhà xí 9