Mơ thấy đe dọa, Chiêm bao thấy đe dọa đánh con gì

Mơ thấy đe dọa

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
đe dọa 37, 73, 78

Giải mã giấc mơ thấy đe dọa

- Nếu ban mơ thấy bị ma đuổi theo mình, đe dọa hoặc gây bệnh thì có thể điềm báo có chuyện buồn bực, mình sẽ bị bệnh thật. 

Mơ thấy đe dọa, bạn nên đánh đề con 37, 73, 78.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
nhà bằng bạc 02
cá trắng 05 - 50
bà vãi 36, 76
đống lửa cháy 08, 18
cá vàng 20, 29
gặp cây đa 09, 05, 12
trông thấy hai đống cứt tròn 01, 02, 20
ngắm vuốt 17, 38, 81
sư sãi 76, 46
người nhà ma nhập 87, 97, 67