Mơ thấy đôi vẹt, Chiêm bao thấy đôi vẹt đánh con gì

Mơ thấy đôi vẹt

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
đôi vẹt 83, 87

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
vợ vá quần áo 07, 70
câu cá rô 76, 87
dòng sông 42
người đòi nợ 92, 12
người khóc 85, 87
tiền năm ngàn 87
mình bị bắt 84
màu trắng 02
tầu bay 10, 11
nam đèo nữ 12, 25, 92