Mơ thấy đôi vẹt, Chiêm bao thấy đôi vẹt đánh con gì

Mơ thấy đôi vẹt

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
đôi vẹt 83, 87

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
đánh nhau ném lựu đạn 67
đi vắng 05, 20, 25
trồng cây 84, 97
đỉa bám chân 29
cãi nhau 36, 37, 68
bếp đun 40, 49
hoa nở 79, 83
thạch sùng 32, 72
tai nạn 00, 07, 70, 46
cãi nhau với người yêu 36, 37, 68