Mơ thấy đôi vẹt, Chiêm bao thấy đôi vẹt đánh con gì

Mơ thấy đôi vẹt

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
đôi vẹt 83, 87

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
ném vào ma 65, 66
con chó nhật 76
ăn dưa hấu 68, 84
ong vàng 16, 56, 96
lội ruộng 09, 90, 99
của đàn bà 27, 28, 87
ăn trưa 01,02,92
phong 09
vệ sĩ 10, 20, 80, 81
con đỉa 05, 14, 45,43