Mơ thấy đôi vẹt, Chiêm bao thấy đôi vẹt đánh con gì

Mơ thấy đôi vẹt

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
đôi vẹt 83, 87

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
bơi lội 83, 38, 63, 28
đàn ông chết 06, 26
bù nhìn 27, 29
sông 06, 01
kiến lửa 29
con nít 09, 67
nước mắt 48, 51, 71
báo 26, 62
cháy đồ điện 77, 78, 79
cuốc xẻng 65, 54