Mơ thấy đôi vẹt, Chiêm bao thấy đôi vẹt đánh con gì

Mơ thấy đôi vẹt

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
đôi vẹt 83, 87

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
áo mưa 87, 42, 07, 67
cái bàn 95
gặp người yêu 46, 47, 87
thổ công 57, 79
anh em gặp nhau 01
đói 13, 93, 59
con mình chết 35
đi ỉa đông người 08, 09
xếp quần áo 06, 09
con gái mình chết 35