Mơ thấy đàn lợn, Chiêm bao thấy đàn lợn đánh con gì

Mơ thấy đàn lợn

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
đàn lợn 38, 49

Giải mã giấc mơ thấy đàn lợn

- Chiêm bao thấy đàn lợn là sanh tâm làm việc xằng bậy với kẻ ăn ngưòi ở trong nhà.

- Thấy làm thịt lợn là có người mời ăn nhậu.

- Thấy ăn thịt lợn là hao tài.

- Chiêm bao thấy lợn rừng là có người hãm hại.

Mơ thấy dđàn lợn, bạn nên đánh đề con 38, 49

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
lái xe 08, 63, 64
thấy người đội mũ 56, 89
rắn 96,12,15
cá trê 43
tắm chó 11, 61, 16
nữ rụng răng 53, 03, 85
cháo lòng 49, 97
quả khế 07, 70
thầy bói 14, 49, 64
hai đàn ông chết đuối 04, 06