Mơ thấy đàn lợn, Chiêm bao thấy đàn lợn đánh con gì

Mơ thấy đàn lợn

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
đàn lợn 38, 49

Giải mã giấc mơ thấy đàn lợn

- Chiêm bao thấy đàn lợn là sanh tâm làm việc xằng bậy với kẻ ăn ngưòi ở trong nhà.

- Thấy làm thịt lợn là có người mời ăn nhậu.

- Thấy ăn thịt lợn là hao tài.

- Chiêm bao thấy lợn rừng là có người hãm hại.

Mơ thấy dđàn lợn, bạn nên đánh đề con 38, 49

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
tiền năm ngàn 87
gặp cây đa 09, 05, 12
tính tiền nhầm 39, 72
người xa về 45, 57, 32
thiên tài 49, 79, 29
mồ mả 36, 76
đầu trâu 51, 71, 91
ăn tiệm 26, 56, 21
xung phong 92, 94
trẻ con cãi nhau 89, 98