Mơ thấy đàn lợn, Chiêm bao thấy đàn lợn đánh con gì

Mơ thấy đàn lợn

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
đàn lợn 38, 49

Giải mã giấc mơ thấy đàn lợn

- Chiêm bao thấy đàn lợn là sanh tâm làm việc xằng bậy với kẻ ăn ngưòi ở trong nhà.

- Thấy làm thịt lợn là có người mời ăn nhậu.

- Thấy ăn thịt lợn là hao tài.

- Chiêm bao thấy lợn rừng là có người hãm hại.

Mơ thấy dđàn lợn, bạn nên đánh đề con 38, 49

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
cô tiên 17, 35, 19, 91
cây cổ thụ 50, 54
chim 02,22,32
con gái mình chết 35
nhận được của bố thí 48
rụng răng không chảy máu 03, 31, 32, 52, 62
kêu cứu 35, 65
nghi ngờ vàng giả 60
dọn nhà vệ sinh 26, 62
thành lũy 40, 45, 54