Mơ thấy đàn lợn, Chiêm bao thấy đàn lợn đánh con gì

Mơ thấy đàn lợn

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
đàn lợn 38, 49

Giải mã giấc mơ thấy đàn lợn

- Chiêm bao thấy đàn lợn là sanh tâm làm việc xằng bậy với kẻ ăn ngưòi ở trong nhà.

- Thấy làm thịt lợn là có người mời ăn nhậu.

- Thấy ăn thịt lợn là hao tài.

- Chiêm bao thấy lợn rừng là có người hãm hại.

Mơ thấy dđàn lợn, bạn nên đánh đề con 38, 49

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
đám cưới 62, 26, 02, 31
dọn nhà vệ sinh 26, 62
đưa tang 72, 27
vệ sĩ 10, 20, 80, 81
lò sưởi tắt 42, 47
chức 01
bị bỏng vào tay 17, 21
rắn quấn 05, 15, 51
bị trấn lột 84, 85
thợ xây 78, 87, 73