Mơ thấy đầu trâu, Chiêm bao thấy đầu trâu đánh con gì

Mơ thấy đầu trâu

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
đầu trâu 51, 71, 91

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
Ở tù 19,25
lấy đàn bà điên 83
người nù 62, 82, 68
ăn trưa 01,02,92
đầu nhiều chấy 92, 95, 98
bến xe 58, 98
thaất vọng 12, 71, 64
đi ỉa đông người 08, 09
đám cưới 62, 26, 02, 31
Chồng chết 92,30