Mơ thấy đầu trâu, Chiêm bao thấy đầu trâu đánh con gì

Mơ thấy đầu trâu

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
đầu trâu 51, 71, 91

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
đèn ông sao 44, 55
tiền năm trăm 56, 46
hai người khiêng quan tài 69
đào giếng 65
đi bộ đội 15, 53
trông thấy hai đống cứt tròn 01, 02, 20
đòi nợ 53, 35
tủ sách 37, 75
nghèo khổ 19, 14
hành kinh 67, 68