Mơ thấy đầu trâu, Chiêm bao thấy đầu trâu đánh con gì

Mơ thấy đầu trâu

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
đầu trâu 51, 71, 91

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
uống nước 21, 45, 62
xe cấp cứu 05, 50
rùa biển 87, 45
cái mâm 81, 18, 86
mình đi ăn trộm 01, 90, 05, 45, 85
anh em trai 01
người rủ đánh bạc 71
con gà 33, 45, 57
đỉa cắn 58
xác chết 69, 48