Mơ thấy đầu trâu, Chiêm bao thấy đầu trâu đánh con gì

Mơ thấy đầu trâu

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
đầu trâu 51, 71, 91

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
cuốc xẻng 65, 54
củ su hào 00, 01, 06
củ cà rốt 01, 51
ăn dưa hấu 68, 84
chỗ kín đàn ông 01, 21
bị con gái bắt nạt 65, 07
cây sai quả 49, 73, 36
vợ vá quần áo 07, 70
mũ sắt 77, 72, 27
người đẻ 49, 54