Mơ thấy đậu, Chiêm bao thấy đậu đánh con gì

Mơ thấy đậu

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
đậu 07

Giải mã giấc mơ thấy đậu

Chiêm bao thấy trồng đậu là việc toan tính sắp thành.

Thấy giẫm lên đám đậu hay nhiều hột đậu là có kẻ nói xấu mình.

Thấy rang đậu hay nấu đậu là công việc bị cản trở.

 

Đi thi mà thấy ăn đậu là rớt.

Mơ thấy đậu, bạn nên đánh đề con 07.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
đào móng nhà 74, 47
minh 07
cái chén 93
tàn sát 05, 59
người đòi nợ 92, 12
chim bồ câu 67, 77
gặp tiền 01, 76, 16
tảng đá 20, 40, 60, 80
tắm chó 11, 61, 16
mèo cắn 29, 41, 14