Mơ thấy đậu, Chiêm bao thấy đậu đánh con gì

Mơ thấy đậu

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
đậu 07

Giải mã giấc mơ thấy đậu

Chiêm bao thấy trồng đậu là việc toan tính sắp thành.

Thấy giẫm lên đám đậu hay nhiều hột đậu là có kẻ nói xấu mình.

Thấy rang đậu hay nấu đậu là công việc bị cản trở.

 

Đi thi mà thấy ăn đậu là rớt.

Mơ thấy đậu, bạn nên đánh đề con 07.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
thấy người đội mũ 56, 89
hai đàn ông chết đuối 04, 06
cá nướng 48, 68
đi ô tô 96
thang đổ 01, 48
ong mật 16, 56, 96
rắn quấn người 49, 97
cánh chim 01, 65
chức 01
đánh nhau, đánh lộn 07, 17, 27, 37, 67