Mơ thấy đậu, Chiêm bao thấy đậu đánh con gì

Mơ thấy đậu

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
đậu 07

Giải mã giấc mơ thấy đậu

Chiêm bao thấy trồng đậu là việc toan tính sắp thành.

Thấy giẫm lên đám đậu hay nhiều hột đậu là có kẻ nói xấu mình.

Thấy rang đậu hay nấu đậu là công việc bị cản trở.

 

Đi thi mà thấy ăn đậu là rớt.

Mơ thấy đậu, bạn nên đánh đề con 07.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
bến xe 58, 98
ăn cỗ 26, 62
cuốc xẻng 65, 54
sụt lở 09, 13
gội đầu 39, 83, 93
nhiều hũ nước đái 96, 69
xem đá bóng 72, 96
đi xem bói 78
hai con mèo cắn nhau 86
hành kinh 67, 68