Mơ thấy đậu, Chiêm bao thấy đậu đánh con gì

Mơ thấy đậu

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
đậu 07

Giải mã giấc mơ thấy đậu

Chiêm bao thấy trồng đậu là việc toan tính sắp thành.

Thấy giẫm lên đám đậu hay nhiều hột đậu là có kẻ nói xấu mình.

Thấy rang đậu hay nấu đậu là công việc bị cản trở.

 

Đi thi mà thấy ăn đậu là rớt.

Mơ thấy đậu, bạn nên đánh đề con 07.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
phật 57, 75,51,01
quạ chết 36, 80, 85
buồng kín 41, 70, 72
rắn cắn người 43, 73
bóng đá 62
bà vãi 36, 76
uống mật ong 16, 56, 96
gạo 08, 80
cua bể 05, 46, 65
mình giết người 47, 83