Mơ thấy đậu, Chiêm bao thấy đậu đánh con gì

Mơ thấy đậu

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
đậu 07

Giải mã giấc mơ thấy đậu

Chiêm bao thấy trồng đậu là việc toan tính sắp thành.

Thấy giẫm lên đám đậu hay nhiều hột đậu là có kẻ nói xấu mình.

Thấy rang đậu hay nấu đậu là công việc bị cản trở.

 

Đi thi mà thấy ăn đậu là rớt.

Mơ thấy đậu, bạn nên đánh đề con 07.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
xì hơi xe 42, 92
nhà mái bằng 46, 64
quả dừa 09, 50, 70
cứu thương 05, 06, 56
mơ thấy ai chết không rõ 38, 39
bắt rận cho chó 93, 83
anh em trai 01
cây sai quả 49, 73, 36
màu tím 03
khâu vá 36