Mơ thấy đậu, Chiêm bao thấy đậu đánh con gì

Mơ thấy đậu

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
đậu 07

Giải mã giấc mơ thấy đậu

Chiêm bao thấy trồng đậu là việc toan tính sắp thành.

Thấy giẫm lên đám đậu hay nhiều hột đậu là có kẻ nói xấu mình.

Thấy rang đậu hay nấu đậu là công việc bị cản trở.

 

Đi thi mà thấy ăn đậu là rớt.

Mơ thấy đậu, bạn nên đánh đề con 07.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
đôi chim bồ câu 02, 22
uống máu 19, 64, 69
chim ỉa vào người 27
nếm đồ ngọt 34, 39
chuột bạch 02, 20
người khó đẻ 91
cha mẹ chết 83, 75, 62, 68, 80, 24, 26
vợ tự tử 08, 18, 56
con ngựa 12, 52, 72
rụng răng 03, 85