Mơ thấy đậu, Chiêm bao thấy đậu đánh con gì

Mơ thấy đậu

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
đậu 07

Giải mã giấc mơ thấy đậu

Chiêm bao thấy trồng đậu là việc toan tính sắp thành.

Thấy giẫm lên đám đậu hay nhiều hột đậu là có kẻ nói xấu mình.

Thấy rang đậu hay nấu đậu là công việc bị cản trở.

 

Đi thi mà thấy ăn đậu là rớt.

Mơ thấy đậu, bạn nên đánh đề con 07.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
nhà mát 32, 23
quả bưởi 01, 09, 20, 26, 30, 70
tiền năm trăm 56, 46
người đàn ông ở trần 13, 43
rắn đuổi 69
Nói chuyện với người đã chết 75, 76, 90, 92
mầu trắng 01
dây chuyền vàng 08, 80
vệ sĩ 10, 20, 80, 81
con tầu 42, 82