Mơ thấy đậu, Chiêm bao thấy đậu đánh con gì

Mơ thấy đậu

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
đậu 07

Giải mã giấc mơ thấy đậu

Chiêm bao thấy trồng đậu là việc toan tính sắp thành.

Thấy giẫm lên đám đậu hay nhiều hột đậu là có kẻ nói xấu mình.

Thấy rang đậu hay nấu đậu là công việc bị cản trở.

 

Đi thi mà thấy ăn đậu là rớt.

Mơ thấy đậu, bạn nên đánh đề con 07.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
ong mật 16, 56, 96
một mình trong quán 79
bắt được nhiều cá 23, 65, 08, 56
cái nhìn nham hiểm 61, 49
cái mai 19, 91, 87
tầu thủy 11, 16
rụng răng 31, 32, 52, 62
hàn bánh xe 32, 89
vết máu 05, 32, 64
sông nước 42