Mơ thấy dao xây, Chiêm bao thấy dao xây đánh con gì

Mơ thấy dao xây

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
dao xây 16, 61

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
quả 26, 60
trồng cây 84, 97
quả mít 33, 67
Gián 49,01
bán hàng rong 95
phải lội xuống ao 7
bị bỏng vào mông 16, 50, 15
nhà sư 16, 61, 36
chùa 05, 56, 26
giò 78, 84, 89