Mơ thấy dao xây, Chiêm bao thấy dao xây đánh con gì

Mơ thấy dao xây

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
dao xây 16, 61

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
con chuột nhà 17, 49
miệng 18, 81, 85
đi xa ngoại tình 23, 59
bánh ngọt 52, 02
dầu hỏa 71, 16, 61
con đĩ 01, 24, 26
chim sẻ đậu 76
mẹ bế con gái 64, 14
mèo nhà 81, 18
nhận được của bố thí 48