Mơ thấy đào móng nhà, Chiêm bao thấy đào móng nhà đánh con gì

Mơ thấy đào móng nhà

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
đào móng nhà 74, 47

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
bộ mặt buồn 51, 56
đi ỉa 89, 98
hái ổi 49
con ruồi 78
chó đẻ 09, 90, 91, 96, 16
gà con 07, 08
cá sấu 89, 58
Lửa 78,76
đông 09
đi tầu 39, 87, 78