Mơ thấy đào móng nhà, Chiêm bao thấy đào móng nhà đánh con gì

Mơ thấy đào móng nhà

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
đào móng nhà 74, 47

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
người tàn tật 93, 91
Nhà mới 03,68
chơi tú lơ khơ 03, 62
dòng sông 42
đàn bà ghen 09, 23
gặp lợn 59, 70, 07, 62
thanh sắt 19, 09
chết sống lại 34, 39
đồi núi 68, 86, 81
dao 36, 76