Mơ thấy đào móng nhà, Chiêm bao thấy đào móng nhà đánh con gì

Mơ thấy đào móng nhà

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
đào móng nhà 74, 47

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
con lợn 39
lúa gạo 08, 80
dông bão 08
bộ mặt sầu 42, 61
cánh cửa mới đóng 42, 43, 52
bóng đèn 73, 48
chuồng xí 39, 67
gạo 08, 80
thiên đường 37, 77, 78
đỉa bám đầy người 28, 11