Mơ thấy đào móng nhà, Chiêm bao thấy đào móng nhà đánh con gì

Mơ thấy đào móng nhà

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
đào móng nhà 74, 47

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
vẽ tranh 04, 48, 85
bị bỏng vào mông 16, 50, 15
khí giới 70
ba ba 76
tiết canh lợn 83, 38
giêt lợn 82, 32
con bò 41, 91
chiến thắng 96, 86
bàn cờ 14, 54, 74, 94
bộ mặt sầu 42, 61