Mơ thấy đào móng nhà, Chiêm bao thấy đào móng nhà đánh con gì

Mơ thấy đào móng nhà

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
đào móng nhà 74, 47

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
hai con chó 96, 64
sư sãi 76, 46
tình tứ nói chuyện 34
lợn trắng 74, 79
của đàn bà 27, 28, 87
thấy người đi dạo 32, 89
ăn chay 86, 85
đòi nợ 53, 35
dọn nhà vệ sinh 26, 62
nhà trong rừng 02, 18, 51