Mơ thấy đào móng nhà, Chiêm bao thấy đào móng nhà đánh con gì

Mơ thấy đào móng nhà

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
đào móng nhà 74, 47

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
ngựa bay 77
cái ghế 49, 68
bị thương 03, 90, 63
chim ỉa vào người 27
mình bị bệnh 58, 80, 85
người xa về 45, 57, 32
cười với nam 09, 59
đói 13, 93, 59
lợn đen nhỏ 38
ăn chay 86, 85