Mơ thấy đào đất, Chiêm bao thấy đào đất đánh con gì

Mơ thấy đào đất

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
đào đất 56

Giải mã giấc mơ thấy đào đất

- Mơ thấy mình đào đất hoặc chứng kiến người mua một miếng đất thì đây là điềm xấu. 

 

-  thấy đào đất chôn đồ vật, tiền bạc tự nhiên đến.

Bạn nên đánh đề con 56, nếu bạn mơ thấy đào đất.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
tòa án 72, 98, 47
ong mật 16, 56, 96
con rết 00, 08, 20
mèo cắn 29, 41, 14
thanh sắt 19, 09
đom đóm 19, 59
cái dấu 25, 75
đi xa đánh nhau 93, 39
xa nhà 44, 65, 85
mắc điện trên cột 07, 70