Mơ thấy đào đất, Chiêm bao thấy đào đất đánh con gì

Mơ thấy đào đất

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
đào đất 56

Giải mã giấc mơ thấy đào đất

- Mơ thấy mình đào đất hoặc chứng kiến người mua một miếng đất thì đây là điềm xấu. 

 

-  thấy đào đất chôn đồ vật, tiền bạc tự nhiên đến.

Bạn nên đánh đề con 56, nếu bạn mơ thấy đào đất.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
Gián 49,01
gặp cụ già đạo đức 41, 64, 62
râu 03, 53, 07, 75
gặp phà 28, 52, 93
người dân tộc đánh nhau 83, 37
cái câu 01, 26, 73
bộ quần áo vá 06, 90
quả trên cây 84, 48
yêu người cùng giới 70, 75
hãm hại 84