Mơ thấy đánh ghen, Chiêm bao thấy đánh ghen đánh con gì

Mơ thấy đánh ghen

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
đánh ghen 49, 87

Giải mã giấc mơ thấy đánh ghen

- Chiêm bao thấy mình đánh ghen là điềm vợ chồng hòa thuận.

- Thấy mình bị đánh ghen là có bạn bè mời đi ăn uống.

- Thấy trong nhà xảy ra chuyện đánh ghen là có tiếng thị phi, nên hoà hoãn kẻo sanh lớn chuyện.

Mơ thấy đánh ghen, bạn nên đánh đề con 49, 87.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
bộ mặt buồn 51, 56
lâu đài bị đốt 03, 87
xóm cũ 64, 47
hai quan tài 26, 16, 36
Nhà mới 03,68
rổ đỗ 28, 48, 86, 68
từ giã 31, 32, 87
sóng thần 85
mơ hai chữ số 64, 14
bình 07