Mơ thấy đánh ghen, Chiêm bao thấy đánh ghen đánh con gì

Mơ thấy đánh ghen

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
đánh ghen 49, 87

Giải mã giấc mơ thấy đánh ghen

- Chiêm bao thấy mình đánh ghen là điềm vợ chồng hòa thuận.

- Thấy mình bị đánh ghen là có bạn bè mời đi ăn uống.

- Thấy trong nhà xảy ra chuyện đánh ghen là có tiếng thị phi, nên hoà hoãn kẻo sanh lớn chuyện.

Mơ thấy đánh ghen, bạn nên đánh đề con 49, 87.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
chức 01
tiền 62, 12, 67
bù nhìn 27, 29
gặp cây đa 09, 05, 12
mất xe tìm thấy 28, 82, 92
chim ỉa vào người 27
sổ rách bìa 45, 49
đèn thần 07, 57, 75
heo rừng 78
rùa biển 87, 45