Mơ thấy đánh ghen, Chiêm bao thấy đánh ghen đánh con gì

Mơ thấy đánh ghen

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
đánh ghen 49, 87

Giải mã giấc mơ thấy đánh ghen

- Chiêm bao thấy mình đánh ghen là điềm vợ chồng hòa thuận.

- Thấy mình bị đánh ghen là có bạn bè mời đi ăn uống.

- Thấy trong nhà xảy ra chuyện đánh ghen là có tiếng thị phi, nên hoà hoãn kẻo sanh lớn chuyện.

Mơ thấy đánh ghen, bạn nên đánh đề con 49, 87.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
hoa đào 51, 54
bữa ăn một mình 74, 31, 84, 14, 16
ăn tiệc 83, 87
con trai 68
tắm chó 11, 61, 16
mầu xanh 09, 90, 95, 45
mất tiền 69, 74
chim trời 87
đi xem bói 78
thaất vọng 12, 71, 64